Liliana Kozielska
Mazowsze z drogami do przyszłości i komunikacją dla wszystkich

Liliana Kozielska

Nr 2 - Okręg nr 7 - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Trochę już się znamy. Zapewne spotkaliśmy się tam, gdzie trzeba było stanąć w obronie dewastowanej przyrody, albo tam gdzie deptane były prawa kobiet. Być może kojarzysz mnie z akcji informacyjnej na temat kosztów finansowania religii ze środków samorządowych i wszelkich działań propagujących rozdział kościoła od państwa.

Przed nami wybory samorządowe. Staram się w nich o mandat do sejmiku wojewódzkiego Mazowsza. Chciałabym, aby Mazowsze rozwijało się w oparciu o dobrze przemyślaną strategię, przyjazną otaczającej nas przyrodzie i opartą o bliskie mojemu sercu zasady zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na kwestie zapewnienia dobrze zaprojektowanej i właściwie funkcjonującej komunikacji publicznej oraz wymazywanie z mapy Mazowsza miejsc wykluczenia komunikacyjnego. Podczas wykonywania mandatu będę kierować się zasadami równości oraz zabiegać o stosowanie polityk równościowych we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania społeczeństwa.

Jestem stąd, z Mazowsza. Urodziłam się w Warszawie. Tu się wychowałam, tu chodziłam do podstawówki, do liceum i tu studiowałam. Przez wiele lat byłam związana zawodowo z Piasecznem, a na miejsce do życia wybrałam pobliską Lesznowolę. Obecnie pełnię funkcję Wojewódzkiej Komendantki OHP na Mazowszu. Jestem także współprzewodniczącą Nowej Lewicy w powiecie piaseczyńskim i członkinią Piaseczyńskiej Rady Kobiet.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica