Lewica 2024 - wybory samorządowe

SAMORZĄD – DO PRZODU!

Samorządność to kluczowa wartość dla Lewicy. Samorząd demokratyczny, realizujący potrzeby mieszkańców, samodzielny i zasobny poprawia jakość życia obywateli i pozytywnie wpływa na to, jak rządzone jest państwo. Chcemy pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji tej misji, na poziomie gmin, powiatów, województw.

Wybory Samorządowe 2024

Nowa Lewica – zadbamy o relacje między państwem, samorządem i ludźmi

Rządy PiS-u upłynęły pod znakiem prób centralizacji państwa, ręcznego sterowania finansowaniem samorządów, uzależnionego od politycznej lojalności i służalczości lokalnych władz. Rządy Szydło i Morawieckiego zostawiły po sobie dziedzictwo przeciążania samorządów kolejnymi obowiązkami bez zapewnienia należytych środków na ich wykonywanie. Dodatkowym ciosem dla budżetów lokalnych były zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, za którymi nie poszła odpowiednia zmiana finansowania samorządów. Ludzie powiedzieli temu porządkowi „dość”. Teraz trzeba zadbać o ponowne ułożenie relacji między państwem a samorządem i między samorządem a ludźmi.

Wybory samorządowe 2024: Lewica jako postępowa siła w polskiej polityce

Lewica niezmiennie opowiada się za wolnością, równością i sprawiedliwością społeczną. Stąd wypływają nasze priorytety programowe z kampanii wyborczej 2023 roku: ochrona praw pracowników, rozbudowa usług publicznych, budowa mieszkań na dostępny wynajem, aktywna walka o prawa kobiet, troska o seniorów, stanie na straży świeckości państwa.

Walczymy o te sprawy w Sejmie i Senacie. Nasze ministry i ministrowie walczą o realizację naszych wartości w rządzie. Samorząd terytorialny również jest polem walki o wartości. Im liczniejsi będą w nim reprezentantki i reprezentanci Lewicy, tym nasze codzienne życie będzie bardziej zgodne z naszymi wartościami. Prawa kobiet będą szanowane, a zasady świeckości będą respektowane. Im liczniejsi w samorządzie reprezentantki i reprezentanci Lewicy, tym więcej będzie budowanych mieszkań na wynajem, tym więcej pociągów, autobusów i tramwajów będzie kursować każdego dnia. To jest prawdziwa stawka wyborów samorządowych.

Nasze wartości pozostają stałe, a nasz program pozostaje ich wyrazem. W tej broszurze znajdują się nasze propozycje dla samorządów, które stanowią rozwinięcie i uzupełnienie postulatów, o które z sukcesami walczymy na szczeblu krajowym i europejskim. Wiemy, że współpraca jest kluczem do realizacji tych postulatów. Jesteśmy wiarygodni, bo nasi samorządowcy pokazali i pokazują, jak wiele z tych propozycji już działa i realnie poprawia życie mieszkańców. Można budować mieszkania na wynajem, finansować dodatkowe zajęcia dla uczniów, budować żłobki i przedszkola, rozwijać transport, dbać o zieleń oraz usługi blisko miejsca zamieszkania, rozwijać sieć podstawowej opieki zdrowotnej. Najbliższe otoczenie każdego z nas może być przyjazne, dostępne, wolne od uprzedzeń i otwarte na dialog.

Lewica wie, jak to zrobić — zróbmy to razem!

Sprawdź cały program
Poznaj kandydatów do sejmiku
Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica