Barbara Teresa CZEKANOWSKA-MIKICIŃSKA

Nr 2 - Okręg nr 6 - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica