Małgorzata Zofia JĘDRZEJOWSKA-FUGIEL

Nr 1 - Okręg nr 6 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica