Jerzy Franciszek MICHALAK

Nr 2 - Okręg nr 6 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica