Stanisław Pawlak
Silny Samorząd Demokratyczna Polska

Stanisław Pawlak

Nr 1 - Okręg nr 6 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanisław Pawlak Radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego od 1998 nadal. Urodzony 22 maja 1952 w Lubominie , doświadczony samorządowiec i parlamentarzysta. Wykształcenie wyższe mgr inż. mechanizacji rolnictwa , zamieszkały w Lubrańcu. Naczelnik i burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec do 2002 roku. Poseł na Sejm RP w latach 1993 – 2001( II i III kadencja ) W latach 2003-2006 Prezes i dyrektor Cukrowni w Kruszwicy i Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej SA Polski Cukier w Toruniu . W latach 2007-2014 , Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SP. z o o. we Włocławku, egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy wszystkich kategorii. Członek Zarządu Aeroklubu Włocławskiego , wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej WTN.

Wykonując mandat Radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawsze staram się działać merytorycznie i skutecznie dla regionu i jego mieszkańców. Swoje doświadczenie wzmacniam wiedzą i oczekiwaniami wyborców. Przyjmowane sprawy podczas spotkań i dyżurów przenoszę na obrady komisji i sejmiku w formie interpelacji i zapytań kierowanych do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w dyskusji podczas obrad plenarnych. Moja aktywność ukierunkowana jest przede wszystkim na przebudowę dróg wojewódzkich. W wyniku tych działań przez ostatnie 5 lat w regionie włocławskim przebudowano około 140 km dróg wojewódzkich i wybudowano obwodnicę Lubrańca.

Dużą troską otaczam rozwój i rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Dotychczas odbudowano część szpitala – budynek w stanie surowym otwartym. Przez najbliższe dwa lata należy dokończyć tę inwestycję i realizować następne etapy rozbudowy oraz zakupy odpowiedniego sprzętu medycznego.

Wspieram finansowanie pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych w celu zapewnienia publicznego transportu mieszkańcom regionu. W bieżącym roku nastąpi połączenie kolejowe Aleksandrowa Kujawskiego z Ciechocinkiem.

Aktywnie uczestniczę w przygotowaniu dokumentów strategicznych regionu. Analizuję ich realizację. Wspieram działania przynoszące naszemu województwu jak największe środki finansowe i dbam o ich efektywne wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju całego regionu. Oto kilka przykładów wykonywanych inwestycji przy wparciu środków wojewódzkich : 1. Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku, 2. Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbnica Fajansu we Włocławku , 3. Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku, 4. Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie.

Przed nami następny okres pracy samorządu województwa.

W nadchodzących wyborach zamierzam ponownie ubiegać się o mandat radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w okręgu wyborczym nr 6 Włocławek. Chcę jak dotychczas wykorzystując moje doświadczenie i kompetencje pracować dla innych konsekwentnie i skutecznie.

W moim programie samorządowym pt. Silny Samorząd – Demokratyczna Polska , proponuję :

 • dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku , wybudowanie parkingu i nowego ZOL-u;
 • dokończenie przebudowy i modernizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wieńcu;
 • przebudowę dróg krajowych , wojewódzkich i gminnych oraz budowę obwodnic miast;
 • wybudowanie II stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie;
 • uregulowanie gospodarki wodnej poprzez budowę dużej i małej retencji;
 • wsparcie wsi i nowoczesnego precyzyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz biologizacji rolnictwa;
 • zapewnienie dostępnego transportu zbiorowego dla mieszkańców z terenów wykluczonych;
 • zagospodarowanie Parku Kulturowego w Wietrzychowicach i w Sarnowie – włączenie ich w struktury województwa;
 • zwiększenie dostępności do żłobków i przedszkoli oraz do instytucji kultury , nauki, sportu masowego i Internetu szerokopasmowego.
 • wsparcie aktywności społecznej , rekreacyjnej i sportowej seniorów , zapewniając im kompleksową opiekę zdrowotną.
 • ochronę przyrody poprzez racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych.

Dotrzymując słowa stosuję zasadę najpierw wymagam od siebie , a potem od innych.

W wyborach 7 kwietnia 2024 uprzejmie proszę o głos.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Pawlak


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica