Małgorzata Łukaszczyk-Żurowska
Bezpieczeństwo dla wszystkich, równość bez wyjątków!

Małgorzata Łukaszczyk-Żurowska

Nr 2 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Jestem mieszkanką Gryfina, pracuję w placówkach ochrony zdrowia jako fizjoterapeutka, pomagam osobom w kryzysie, mam również doświadczenie w pracy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Wiem, jak ważna jest empatia, wrażliwość, ale jednocześnie siła i determinacja – tylko połączenie tych cech pozwala pomagać drugiemu człowiekowi!

Od lat działam społecznie, tak, by ci, którzy czują się wykluczeni, dyskryminowani, pomijani, byli zauważeni, by ich głos był słyszany! Jestem pomysłodawczynią akcji Moja karta zdrowia – umożliwi ona szybką pomoc osobom samotnym, starszym czy przewlekle chorym.

Nieobojętny jest mi również los zwierząt – inicjowałam oraz organizowałam wydarzenia charytatywne, dzięki którym udało się realnie pomóc wielu naszym braciom mniejszym.

Chcę, by wszyscy ludzie mieli równe szanse – w dostępie do usług medycznych, wsparcia psychologicznego, dobrej edukacji.

Jestem jedną z Was!


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica