Magdalena Decker
#blisko Twoich spraw

Magdalena Decker

Nr 2 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Magdalena Decker – 47 lat, mieszkam w Ostrowie Wielkopolskim, zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz zarządzaniem projektami. Moje działania zawodowe ukierunkowane są przede wszystkim na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną powietrza. Pracuję w spółce komunalnej odpowiedzialnej za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami gminy. Odpowiedzialna jestem m.in. za pozyskiwanie środków zewnętrznych na remonty i inwestycje oraz na ochronę zabytków.

Moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe to m.in. praca jako dziennikarka oraz asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej.

Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, wspierając je merytorycznie oraz poprzez organizację warsztatów.

Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski jako magister filologii polskiej oraz Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica