Dariusz Kowalczyk
Wybierz dobry czas dla Warmii i Mazur

Dariusz Kowalczyk

Nr 1 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jestem Dariusz Kowalczyk mam 51 lat, giżycczanin od urodzenia a od 30 lat mąż Doroty, ojciec dwóch dorosłych synów Szymona i Kacpra.

Jestem absolwentem giżyckiego Zespołu Szkół Elektrycznych i Wyższej Szkoły Menadżerskiej SIG w Warszawie na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem.

Od 26 lat prowadzę z sukcesami własną działalność gospodarczą. Od czterech lat jestem prezesem Stowarzyszenia OK Giżycko zajmującego się organizacją imprez i akcji charytatywnych niosących pomoc osobom najbardziej potrzebujących. Moje wieloletnie doświadczenie w radach rodziców szkół podstawowych, gimnazjum i średnich oraz przewodniczącego Rady Powiatowej Nowej Lewicy w Giżycku jest poparciem dobrego dialogu i ciężkiej pracy na rzecz samorządów lokalnych.

Z Mazurami jestem związany od urodzenia a start w wyborach do Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego to dla mnie wyzwanie lecz przede wszystkim okazja do zaangażowania się i ciężkiej pracy na rzecz rozwoju i pomocy mieszkańcom mojego regionu. W Sejmiku chcę pracować dla dobra najpiękniejszego regionu Polski – Warmii i Mazur a nowe perspektywy finansowe stwarzają jeszcze większe szanse na szybszy rozwój i poprawę sytuacji lokalnych społeczności a także ochrony największego skarbu Warmii i Mazur – przyrody, lasów i jezior niezapominając o wykluczeniu transportowym naszego regionu.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica