Bożena Kajdana

Bożena Kajdana

Nr 2 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mieszkanka Szczytna,z wykształcenia mgr pedagogiki specjalnej-oligofrenopefagogika.Bliskie mi są sprawy osób z niepełnosprawnościami , seniorów.Jestem tolerancyjna,empatyczna,cenię otwartość,dialog i współpracę,która powinna doprowadzać do osiągania wspólnych celów na rzecz ludzi z naszego regionu


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica