Andrzej Stanisław ŚNIEG

Nr 1 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Pomorskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica