Grażyna Maryniak-Gawrylik
Więcej samorządności i gospodarności mniej polityki i korupcji w samorządach

Grażyna Maryniak Gawrylik

Nr 2 - Okręg nr 5 - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Od 30 lat jestem związana z samorządem. Dwie kadencje byłam radną gminy. Od 25 lat jestem skarbnikiem powiatu. W 2023 roku zajęłam 3 miejsce w kraju wśród skarbników powiatowych w rankingu perły samorządu. Ukończyłam akademię rolniczą w Lublinie, finanse w szkole głównej handlowej w Warszawie, zarządzanie na wydziale prawa uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz rachunkowość na politechnice radomskiej. Moim dążeniem jest zapewnić uczciwą dystrybucję środków publicznych, zapewnienie większego finansowania pomocy w zakresie opieki nad seniorami, zwiększyć udział społeczeństwa w wyborcze celów publicznych poprzez budżety obywatelskie, tworzenie społecznych komisji pojednawczych przy radach gmin jak również powołanie społecznych komisji w zakresie dyscypliny finansów publicznych w celu eliminowania nieprawidłowości i korupcji.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica