Romana Maria BAŁUT

Nr 9 - Okręg nr 5 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Miejscowość zamieszkania: Nowodworze

Wiek: 74


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica