Ewa Skowrońska
Szacunek i Troska

Ewa Skowrońska

Nr 2 - Okręg nr 5 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Jakich zmian pragnę naszym regionie i

będę zabiegać jako Radna w Sejmiku Województwa Małopolskiego

-poprawę komunikacji w miastach, poszerzenie siatki połączeń

-poprawę turystyki a mamy tyle pięknych miejsc, aby turysta został tu na dłużej .

-zatrzymanie modnej betonozy, zrównoważony rozwój.

-meliorację i drogi do gruntów rolnych

-zakładanie żłobków państwowych w gminach ,miastach które ich nie mają

opieka dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii i wakacji tzw. półkolonie prowadzone przez domy kultury, szkoły.

-aktywizacja osób starszych bo im należy się szacunek kontakt z drugim człowiekiem a nie traktowanie jak niepotrzebnej rzeczy i sprowadzenie do wyglądania na świat oknem.

dostępność dentysty w weekendy i nie na drugim końcu województwa!

-bezpieczeństwo

-nowoczesne ośrodki sportu i rekreacji z naciskiem na aktywność dzieci i młodzieży współpraca ze szkołami które będą dostępne niezależnie od zasobności portfela rodziców i opiekunów.

Aktywnie działam lokalnie, obecnie jestem członkiem rady osiedla Dołuszyce w Bochni i prezesem TKKF ”Raba” .

Staram się wpływać na władze samorządowe aby poprawić komfort życia mieszkańców. Byłam członkiem Komisji Rewitalizacji.

Chcę urzeczywistnienia wymienionych celów i wsłuchiwania się w problemy mieszkańców .

Mam 56 lat , 35 lecie małżeństwa .

Posiadam wykształcenie średnie i krawieckie,

sądzę że mogę swoim doświadczeniem być pomocną .

Z szacunkiem i troską

Ewa Skowrońska


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica