Zenon Stanisław CHOJNACKI

Nr 3 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Łódzkiego

Miejscowość zamieszkania: Inowłódz

Wiek: 68


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica