Piotr Hemmerling
Zaufaj doświadczeniu

Piotr Hemmerling

Nr 1 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica