Michał Skorupka
Razem budujemy lepsze jutro

Michał Skorupka

Nr 1 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Michał Skorupka jestem doświadczonym pracownikiem samorządowym, z dwudziestoletnim stażem pracy, obecnie jestem Kierownika Wydziału w Urzędzie Miejskim w Koninie, kilkanaście lat byłem związany z Publicznymi Służbami Zatrudnienia gdzie byłem koordynatorem EURES, współpracowałem m.in. z pracodawcami zagranicznymi jak i krajowymi, byłem też doradcą klienta instytucjonalnego. Od blisko 30 lat jest aktywnym członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Od wielu lat działam na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwoju edukacji. Mam 42 lata, jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Ukończyłem Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku politologia oraz w ramach studiów podyplomowych Uczelnie Nauk Społecznych w Łodzi zdobywając wiedzę z zakresu zarzadzania przedsiębiorstwami i zarządzania ryzykiem uzyskując dyplom EMBA.

Jestem zdania, że samorząd musi tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi regionu, ale i współpracować z mieszkańcami. To mieszkańcy regionu muszą mieć realny wpływ na to co dzieje się w naszym regionie. Współpraca to rozwój.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica