Michał Major
Wspólnie dla Naszych spraw.

Michał Major

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Śląskiego

Michał Major – logopeda I trener biofeedback.

Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, rozwoju regionu i ochrony środowiska. Wiceprzewodniczący powiatu bytomskiego Nowej Lewicy i członek zarządu Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica