Olgierd Łużyński
Polska jest tylko jedna!

Olgierd Łużyński

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Pomorskiego

Aby wyrównać szansę w świecie dla pokolenia moich dzieci należy dać im możliwość wyboru a nie nakazu. Rozwój osobisty poparty rozwojem ekonomicznym regionu województwa pomorskiego ma być podporą do podejmowania decyzji często wiążące na całe życie.

Dla takiego rozwoju regionu i społeczności jestem kandydatem do sejmiku województwa pomorskiego z Lewicy aby mieć wpływ na taki rozwój.

Polska jest tylko jedna.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica