Tomasz Lewczuk
Zdrowie jest najważniejsze!

Tomasz Lewczuk

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Podlaskiego

W nadchodzącej kadencji chciałbym nadzorować wydawanie miliardów unijnych funduszy na profilaktykę chorób, tak, by zwiększać świadomość społeczną o zdrowym stylu życia i by we wczesnym etapie wykrywać choroby, zapobiegać im i je skutecznie leczyć. Jest to ściśle związane z moimi zainteresowaniami naukowymi, jak i z moją wieloletnią pracą jako lekarz w ochronie zdrowia.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica