Mariusz Iwaniszyn
Silny Samorząd - Demokratyczne Państwo

Mariusz Iwaniszyn

Nr 1 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Podkarpackiego

Mariusz Iwaniszyn, 66 lat, Przemyślanin, żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz studiów podyplomowych kier. Andragogika. W latach 2010 – 2014 Radny Rady Miejskiej w Przemyślu, Przewodniczący Klubu Radnych SLD. Wieloletni Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu. Otrzymałem wiele wyróżnień w Stowarzyszeniach Gospodarczych za realizację i kierowanie między innymi: Polsko-Szwajcarskim Programem „Dobre Praktyki”, Rozwój Firm Sektora Około Turystycznego Regionu Pogranicza Polsko-Ukraińskiego, jak też „Transgranicznego Centrum Inicjatyw Gospodarczych”. Działalność ta doprowadziła do zawarcia wielu kontraktów i umów pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi, za co przez Prezydenta RP zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pracowałem również na kierowniczych stanowiskach w instytucjach podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Jako Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego zajmę się rozwojem infrastruktury drogowej, ochroną środowiska z wykorzystaniem nowych, ekologicznych technologii, jak też racjonalnym podziałem środków unijnych i budżetowych.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica