Patryk Michałowski
Razem zmienimy województwo na lepsze

Patryk Michałowski

Nr 1 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Opolskiego

Patryk Michalowski to osoba z pasją do pomagania innym, która aktywnie działa zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej. Jako doświadczony aptekarz, nie tylko pracuje z oddaniem w aptece, ale także dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako nauczyciel przedmiotów zawodowych dla przyszłych techników farmaceutycznych.

Jednak to nie wszystko. Patryk angażuje się również w liczne akcje charytatywne jako wolontariusz, świadcząc nieocenioną pomoc dla potrzebujących w Naszym społeczeństwie. Jego działania mają realny wpływ na poprawę życia wielu osób, co świadczy o jego autentycznym zaangażowaniu społecznym i empatii wobec innych.

Patryk Michałowski to nie tylko kompetentny specjalista w swojej dziedzinie, ale także człowiek o wielkim sercu i nieskończonej chęci do działania na rzecz innych. Jego doświadczenie zawodowe, pasja do nauczania i zaangażowanie w działalność charytatywną czynią go idealnym kandydatem na radnego Sejmiku Województwa Opolskiego.

Oddaj swój głos na Patryka Michałowskiego, który będzie nie tylko reprezentować Naszą społeczność, ale także działać na jej rzecz, dbając o dobro każdego z Nas. Z nim Nasze województwo będzie się rozwijać w duchu solidarności i współpracy.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica