Anna Magdalena MATUKIN-PAKUSZYŃSKA

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Opolskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica