Iga Czepczyńska-Włodarczyk
Dobre rozwiązania dla mieszkańców

Iga Czepczyńska-Włodarczyk

Nr 2 - Okręg nr 4 - Sejmik Województwa Małopolskiego

W 2016, tak jak tysiące kobiet w Polsce, wyszłam protestować w obronie praw człowieka. W kolejnych latach angażowałam się wielokrotnie w protesty przeciwko zmianom w sądownictwie i polskim systemie prawnym. Brałam również udział w wielu inicjatywach dotyczących świeckości państwa, obrony praw konstytucyjnych w sferze światopoglądu i przekonań religijnych. Istotnym elementem tych działań była wieloletnia pomoc rodzicom bezwyznaniowym lub innego wyznania, w systemie oświaty, których dzieci nie uczestniczyły w lekcjach religii. W latach 2017-2018 byłam członkinią Rady Kobiet Gminy Wadowice. W ramach tego gremium działałam na rzecz kobiet, w szczególności na rzecz równouprawnienia, a także monitorowania inwestycji gminnych, które powinny być realizowane przez pryzmat potrzeb kobiet. Swoją działalność polityczną realizowałam również jako członkini Zarządu regionu Małopolska Zachodnia Lewica Razem w kadencji 2021. Ważną kwestią dla mnie jest również dobrostan zwierząt, zarówno domowych jak i dzikich, a także ochrona środowiska naturalnego. Z wykształcenia jestem analitykiem medycznym, w związku z tym ważne są też dla mnie problemy pracowników służby zdrowia jak i pacjentów.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica