Tomasz Nesterowicz

Tomasz Nesterowicz

Nr 1 - Okręg nr 4 - Sejmik Województwa Lubuskiego

Lubuskie w mojej wizji to region, którego olbrzymi potencjał tkwi przede wszystkim we współpracy obu stolic z samorządem wojewódzkim i strukturami rządowymi. Zielona Góra i Gorzów powinny stanowić zgrany tandem, a nie dwie samotne wyspy, gdyż współdziałaniem można dużo więcej zyskać dla mieszkańców.

Lubuskie w mojej wizji to region o silnej gospodarce, opartej na cyfryzacji i nowoczesnych technologiach. Nie będziemy już punktem przepakowywania towarów. Własne zaplecze przemysłowe to perspektywa dla młodych ludzi na ambitną, rozwojową i dobrze płatną pracę. Zatrzymamy młodych w Lubuskiem. Najlepsi nie będą musieli wyjeżdżać, by mieć szanse na karierę.

Lubuskie w mojej wizji to miejsce bezpieczne dla ludzi w każdym wieku. W starzejącym się społeczeństwie ważne jest zatrzymanie młodzieży, a także pilne zabezpieczenie potrzeb seniorów. Nowoczesne i przyjazne domy pomocy społecznej czy wsparcie w miejscu zamieszkania nie mogą czekać. Temu zamierzam poświęcić uwagę jako radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Nad tym już pracuję jako wicewojewoda lubuski.

Jak zrealizuję moje wizje? Dzięki doskonałym umiejętnościom organizacyjnym i negocjacyjnym oraz wieloletniemu doświadczeniu na różnych szczeblach samorządu, a obecnie w delegaturze struktur rządowych jako wicewojewoda lubuski. Skuteczność podejmowanych przeze mnie i realizowanych od początku do końca działań potwierdza odznaczenie „Bene Merito”, otrzymane od Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, za wzmacnianie roli Polski na arenie międzynarodowej.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica