Magdalena Milenkovska
Dla Was! Z energią, odwagą, troską.

Magdalena Milenkovska

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Lubelskiego

Jestem działaczką społeczną i polityczną. Organizuję bezpłatne szkolenia z niemieckiego prawa pracy dla pracowników w województwie lubuskim. Zawodowo zajmuję się kwestiami europejskimi w think tanku European Stability Initiative. Swoje rekomendacje przedstawiałam na spotkaniach z przedstawicielami Komisji i Parlamentu Europejskiego. Po 8 latach głodzenia samorządów przez PiS, wreszcie możemy odblokować inwestycje. Środki europejskie, również z długo wyczekiwanego Krajowego Planu Odbudowy, muszą zostanać dobrze wykorzystane. Moje doświadczenie to gwarancja, że tak będzie.

Moje priorytety to:

RÓWNOŚĆ W ŻYCIU LOKALNYM – wsparcie dla rodzin, walka z przemocą domową, biedą i bezdomnością. Usunięcie z przestrzeni publicznej barier dla najsłabszych i wykluczonych.

WALKA O TRANSPORT PUBLICZNY – tylko 30% lubuskiego ma zelektryfikowane trakcje. Elektryfikacja i modernizacja połączeń musi się w końcu stać priorytetem Warszawy. Cel – pociąg w każdym powiecie, autobus w każdej gminie. Budowa ścieżek rowerowych przy Odrze i połączenie ich z tymi w Niemczech jako inwestycja w rozwój lokalnej turystyki. Budowa obwodnic.

INWESTYCJE W ZDROWIE – modernizacja i termoizolacja istniejących szpitali, inwestycja w ratownictwo medyczne i otwarcie Lubuskiego Centrum Onkologicznego.

EDUKACJA I KULTURA, KTÓRE ŁĄCZĄ – dofinansowanie bibliotek, teatrów i domów kultury, akademików. Promocja zaangażowania obywatelskiego młodzieży i, walka o zdrowie psychiczne uczniów (tylko 32% z nich ma dostęp do psychologa).

OCHRONA ŚRODOWISKA I POLITYKA PRZESTRZENNA

zaostrzenie przepisów pozwalających na wwóz odpadów do Polski. Zero tolerancji dla firm składujących nielegalne odpady i danie samorządowi narzędzi do walki z mafią śmieciowąi. Planowanie przestrzenne i ochrona przyrody wspierająca równowagę ekologiczną. Termoizolacja budynków.

POMOC PRAWNA DLA PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH – stworzenie przy granicy punktów oferujących bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa socjalnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

TT/X: @Milenkovska_M


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica