Jacek Warczygłowa
Po właściwej stronie

Jacek Warczygłowa

Nr 1 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów Executive Master of Business Administration w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończyłem także wiele kursów specjalistycznych, w tym dla rzeczników prasowych oraz dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Ponad 20 lat służyłem w Wojsku Polskim na kolejnych stanowiskach dowódczych i sztabowych. Później prowadziłem działalność gospodarczą, będąc m.in. prezesem zarządu Spółki z o.o. oraz przewodniczącym rady nadzorczej Spółki Akcyjnej.

Od wielu lat angażuję się w różne formy działalności społecznej. Byłem członkiem zarządu Toruńskiego Klubu Hokejowego oraz wiceprezesem Kujawsko – Pomorskiego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie. Jestem współautorem i wydawcą monografii „85 lat Toruńskiego Hokeja”. Prowadziłem fanpejdż oraz stronę internetową.

Znajdowałem się wśród twórców i aktywnych działaczy toruńskiego ruchu aktywistów miejskich „Czas Mieszkańców”, który powstał w 2014 roku i w wyborach wprowadził do Rady Miasta Torunia czworo radnych. Pokazaliśmy nowe podejście do problematyki miejskiej, tworząc obszerny, progresywny Program dla Torunia, który stał się wzorem i źródłem dla innych działających w mieście partii i organizacji. Jako wiceprezes Stowarzyszenia reprezentowałem Czas Mieszkańców podczas IV Kongresu Ruchów Miejskich w Gorzowie.

Od 2015 roku byłem członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Toruń.

Zaangażowałem się także w politykę ogólnopolską. Jako szef sztabu wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2015 roku współtworzyłem sukces wyborczy posłanki Joanny Scheuring-Wielgus.

Od 2021 roku jestem członkiem Rady Wojewódzkiej, Rady Krajowej i Zarządu Nowej Lewicy.

W latach 2017-2021 byłem członkiem Rady Programowej Radia Pomorza i Kujaw Polskie Radio S.A.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica