Zuzanna Królak
Razem dla lepszej przyszłości

Zuzanna Królak

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Z wykształcenia lekarka weterynarii, pracuje w zawodzie i jako nauczycielka. Organizatorka Strajku Kobiet, członkini Partii Razem, współautorka Karty Praw Zwierząt Partii Razem, niejednokrotnie wnosiła petycje w sprawach lokalnych (np. monitoring czystości powietrza w Gryfowie, zrzut nieczystości do Kwisy)


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica