Stanisław Wziątek

Stanisław Wziątek

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Urodzony 13 listopada 1959 r. w Połczynie-Zdroju. W 1988 ukończył studia z zakresu wychowania obronnego na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i kierowania na Uniwersytecie Warszawskim w 1994 oraz z nadzoru nad finansami samorządowymi w 1996 na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował m. in. jako dyrektor lokalnego ośrodka kultury i centrum animacji społecznej w Połczynie-Zdroju. W latach 1994 – 2001 był burmistrzem Połczyna-Zdroju.

Działał na rzecz budowy porozumienia i jednoczenia wszystkich środowisk, będąc prezesem i wiceprezesem: Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego czy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Od 2001 r. do 2005 r. pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego. W latach 2005 – 2015 był posłem na Sejm RP V, VI, VII kadencji, gdzie pełnił między innymi funkcję zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Od 23 listopada 2018 r. radny województwa zachodniopomorskiego i członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. W ramach Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Członek Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu. Mąż Lidii i ojciec Dagmary. Prywatnie interesuje się pielęgnacją kultury i tradycji polskiego łowiectwa, muzyką i literaturą, strzelectwem oraz sportami walki.

Z dniem 13 grudnia 2023 r., powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica