Janusz Nowak
Możemy więcej. Możemy lepiej.

Janusz Nowak

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Od 1982 r. do 2014 pracujący w zawodzie inżynier budownictwa. Od 1994 roku do dzisiaj aktywny samorządowiec. Radny, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu w trzech kadencjach, przez ostatnie dziewięć lat wiceprezydent Elbląga. W mieście odpowiedzialny jestem za gospodarkę komunalna, oświatę, drogi i mieszkalnictwo. W ostatnich latach wybudowaliśmy w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego kilkaset mieszkań z niskim czynszem nieprzekraczającym 14 zł za 1m2. Tę formę budownictwa będę chciał propagować w całym regionie pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. Kolejnym priorytetem mojej aktywności będzie budowa nowych przedszkoli i szkół, a także ułatwienie dostępu do służby zdrowia. Nowa perspektywa finansowa UE daje takie możliwości. Oprócz własnego mieszkania, opieki przedszkolnej, edukacji szkolnej i ułatwień w dostępie do lekarzy bardzo ważna rzeczą jest praca. Będę robił wszystko, aby małych, średnich, a nawet dużych inwestorów kierować do mniejszych ośrodków naszego regionu. Zachętą do tego będzie nowoczesna infrastruktura finansowana również przez samorząd województwa oraz wykształceni fachowcy przygotowani w dobrze w dobrze wyposażonych szkołach i ośrodkach.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica