Mirosław Ruszkiewicz
Nowoczesny region bliżej nas!

Mirosław Ruszkiewicz

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Śląskiego

Za swoją działalność na rzecz Województwa Śląskiego i w obszarze rynku pracy otrzymałem Złoty Medal za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznakę Honorową Primus in Agendo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Brązową Odznakę Zasłużony dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Honorowe Członkostwo Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica