Ryszard Kazimierz ŚMIAŁEK

Nr 1 - Okręg nr 3 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica