Sylwia Romańska-Węzik
Zaangażowana i skuteczna

Sylwia Romańska-Węzik

Nr 2 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Lubelskiego

Sylwia Romańska-Węzik, prezes Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” – od 20 lat czynnie działa na rzecz rozwoju Lubelszczyzny w tym od ponad 10 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powiatu łukowskiego wykorzystując unijne fundusze. Wspiera i pomaga rozwijać lokalną przedsiębiorczość. Inicjuje projekty aktywizujące mieszkańców, głównie kobiety. Kreatywna i zaangażowana w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz skutecznie broniąca istotnych spraw dla życia mieszkańców Ziemi Łukowskiej.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica