Elżbieta Sokołowska
Bo liczą się ludzie!

Elżbieta Sokołowska

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Lubelskiego

Wieloletnia nauczycielka, animatorka kultury, aktywistka społeczna. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Mieszka w Wisznicach. Ostatnio zaangażowana w działania przeciwko budowie wielkotowarowych ferm drobiu w powiecie bialskim i parczewskim.

Od wielu lat współpracująca z wieloma grupami i organizacjami społecznymi, szczególnie z Kołami Gospodyń Wiejskich. W 2018r uzyskała zaszczytny tytuł Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny. Szczególne zaangażowana w sprawy kobiet, w tym kobiet na wsi oraz włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Pasje i hobby to ekologiczny ogród, kultura ludowa i śpiewanie w chórze.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica