Agnieszka Kowarowska
Nasze sprawy - Mój priorytet

Agnieszka Kowarowska

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ludzie i ich problemy nie są mi obce. Potrafię słuchać. Praca w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, rozszerzyła moje horyzonty. Rodzina, a zwłaszcza bycie mamą nastolatka to jedno wielkie wyzwanie. Zaufaj – nie pożałujesz!


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica