Edyta Płaneta-Siewierska
Planeta Jutra

Edyta Płaneta-Siewierska

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Z wykształcenia jestem prawniczką (wydział prawa Ottawa University, ukończyłam z wyróżnieniem Cum Laude) i ekonomistką (magister i Executive MBA na wydziale zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim).

Jestem przedsiębiorcą – ostatnio związana byłam z branżą nowych technologii oraz z obszarem ochrony środowiska a w szczególności z obszarem odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kraju i zagranicą.

Jestem aktywistką, (podczas wyborów do Sejmu moja kandydatura była rekomendowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet) brałam także udział w Szczycie Klimatycznym COP21.

Pomagam i wspieram liczne organizacje charytatywne, między innymi Fundacje mające na celu pomoc w aktywacji na rynku pracy młodzieży z domu dziecka i z pieczy zastępczej.

Z Lewicą związana jestem od 2019 r. obecnie pełnię obowiązki członka zarządu i rady wojewódzkiej Nowej Lewicy, koordynatora zespołu programowego tworzącego strategie dla Dolnego Śląska oraz współprzewodniczącą Powiatu Wałbrzyskiego.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica