Roksana Kogut
Razem możemy więcej

Roksana Kogut

Nr 2 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Program Wyborczy:

Roksana Kogut, na codzień matka dwójki dzieci, społeczniczka, od wielu lat pracownik Urzędu Gminy Świerzno oraz Sołtys Sołectwa Chomino.

Razem dla Modernizacji i Współpracy Lokalnej

1. Modernizacja Dróg Wojewódzkich:

– Inicjowanie kompleksowej modernizacji zaniedbanych dróg wojewódzkich, m.in. Kamień Pomorski – Świerzno – Trzebiatów oraz Stuchowo- Gryfice, poprzez starania o środki z funduszy krajowych i europejskich.

2. Rozwój Infrastruktury Lokalnej:

– Skupienie uwagi na poprawie jakości dróg lokalnych, zwłaszcza w obszarze małych Sołectw, aby mieszkańcy mogli cieszyć się bezpiecznymi i sprawnymi trasami.

3. Usprawnienie Współpracy Władz Wojewódzkich i Lokalnych:

– Wprowadzenie działań mających na celu usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy władzami województwa a gminami, co ułatwi realizację projektów na rzecz lokalnej społeczności.

4. Wsparcie dla Inicjatyw Społecznych:

– Kontynuowanie pracy nad wnioskami o dofinansowanie grantów i małych inicjatyw społecznych, wspierając projekty istotne dla rozwoju społeczności lokalnej.

5. Promocja i Edukacja:

– Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat projektów modernizacyjnych i inicjatyw społecznych, aby zaangażować mieszkańców w proces podejmowania decyzji.

6. Transparentność Działań:

– Zapewnienie pełnej przejrzystości działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej, dzięki regularnym konsultacjom społecznym i otwartej komunikacji.

Program ten ma na celu skoncentrowanie się na dwóch kluczowych obszarach: modernizacji dróg wojewódzkich oraz współpracy pomiędzy województwem a gminami, przy zachowaniu zaangażowania w inicjatywy społeczne i promocję lokalnych inicjatyw.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica