Agnieszka Grzechowiak
Wszystko dla Wielkopolski

Agnieszka Grzechowiak

Nr 1 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Agnieszka Grzechowiak- politolożka, specjalizująca się w administracji samorządowej z elementami finansów publicznych. Z samorządem terytorialnym związana od 25 lat. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica