Natalia Podmostka
Ponad podziałami dla dobra wspólnego

Natalia Podmostka

Nr 1 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Opolskiego

Natalia Podmostka to osoba o wielu twarzach – odnosząca sukcesy w biznesie motoryzacyjnym jako handlowiec sprzedający auta oraz posiadająca solidne wykształcenie pedagogiczne. Jej doświadczenie życiowe i zawodowe sprawia, że doskonale rozumie różnorodne potrzeby i wyzwania naszego społeczeństwa.

W przeszłości Natalia już angażowała się w życie publiczne, startując do Sejmu, co świadczy o jej determinacji i zaangażowaniu w sprawy społeczne. Była również liderem licznych akcji charytatywnych, co potwierdza jej wrażliwość społeczną i gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.

Jednym z priorytetów Natalii jest walka o prawa osób wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych. Jej celem jest stworzenie bardziej równego i sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na godne życie i rozwój.

Natalia Podmostka to kandydatka, która nie tylko ma wizję dla naszego województwa, ale również posiada konkretne doświadczenie i umiejętności, by ją zrealizować. Oddaj swój głos na Natalię , która będzie głosem osób potrzebujących i ambasadorem sprawiedliwości społecznej. Z nią nasze województwo będzie silniejsze i bardziej przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców.

Dodatkowo chciałabym podkreślić, że moim celem jest budowanie mostów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wspieranie dialogu oraz współpracy. Jestem otwarta na różnorodne opinie i potrzeby mieszkańców naszego województwa, i chcę działać na rzecz budowania społeczeństwa opartego na zrozumieniu, szacunku i solidarności.

Oddając swój głos na mnie, wybierasz kandydatkę, która będzie pracować dla dobra wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia, przekonań czy sytuacji życiowej. Razem możemy stworzyć lepsze jutro dla nas wszystkich. Dlatego serdecznie zachęcam do udziału w wyborach i oddania głosu na mnie, Natalię Podmostka.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica