Leszek Andrzej ZDZIOBEK

Nr 1 - Okręg nr 2 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica