Agnieszka Marcinkowska-Kozak
Dobra edukacja i szacunek dla pracy

Agnieszka Marcinkowska-Kozak

Nr 2 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Lubelskiego

Mam 53 lata, jestem mężatką i mamą 13-letniego syna. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 27 lat zawodowo zajmuję się ubezpieczeniami społecznymi w połączeniu z prawem pracy. Dzięki temu doskonale orientuję się w rzeczywistych problemach rynku pracy i wiem, jak słaba bywa na nim pozycja pracownika, zwłaszcza w naszym regionie. Jako radna Sejmiku zamierzam skupić się na edukacji i rynku pracy w województwie lubelskim. Najważniejsze postulaty, które chciałabym zrealizować, to:

  • przyjazne szkoły wolne od przemocy i dyskryminacji, w których wszyscy uczniowie będą mogli czuć się bezpiecznie;
  • realny rozwój zawodowy uczniów poprzez dofinansowanie pracowni i warsztatów szkołach zawodowych, wsparcie samorządu dla rozwoju sieci takich szkół dostosowanych do lokalnych potrzeb;
  • samorząd i podległe mu instytucje jako pracodawcy powinny szczególnie dbać o warunki pracy wszystkich zatrudnianych pracowników, przestrzeganie ich praw oraz jasne i równe kryteria wynagradzania;
  • zdecydowane odpolitycznienie wszystkich zarządów spółek należących do województw, politycy nie mogą mieć wpływu na politykę kadrową. Urodziłam się i przez wiele lat mieszkałam w Lublinie, od 19 lat mieszkam w miejscowości Turka w gminie Wólka, dlatego tak bardzo zależy mi na rozwoju naszego regionu.

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica