Henryk Wójtowicz
Twój głos na przyszłość!

Henryk Wójtowicz

Nr 2 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Łódzkiego

Nazywam się Henryk Wójtowicz i chcę Cię reprezentować w Sejmiku Województwa Łódzkiego!

Od dzieciństwa działałem lokalnie jako harcerz, kandydowałem również do Rady Miejskiej w Głownie. Obecnie jako asystent społeczny naszej posłanki Pauliny Matysiak staram się dalej działać dla regionu.

Transport publiczny

W Sejmiku moim priorytetem będzie rozwój transportu zbiorowego – to nasze okno na świat. Dotarcie do pracy, szkoły czy na spotkanie z przyjaciółmi ekologicznym transportem zbiorowym powinno być wygodne i dostępne dla wszystkich!

Opieka zdrowotna

W Sejmiku chciałbym dopilnować efektywnego wsparcia finansowego szpitali – należy nam się dobry dostęp do specjalistów, niezależnie gdzie mieszkamy i jak gruby jest nasz portfel!

Edukacja

Szkoły na każdym poziomie muszą być właściwie dofinansowane i rozwijać się, o co zadbam w Sejmiku – nie stać nas na marnowanie potencjału przyszłych pokoleń!


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica