Beata Krajewska

Beata Krajewska

Nr 1 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Beata Krajewska, magister pedagogiki, mężatka, matka, mieszkanka Białych Błot w powiecie bydgoskim. Od marca 2024 studentka studiów podyplomowych na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Obecnie doradca Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Piotra Hemmerlinga, wcześniej dyrektor biura Posła na Sejm RP Jana Szopińskiego, wicedyrektor i asystent krajowy Posła do Parlamentu Europejskiego i Posła na Sejm RP Janusza Zemke.

Członkini Nowej Lewicy (wcześniej SLD) od 24 lat, wiceprzewodnicząca Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy, przewodnicząca Rady Powiatowej Nowej Lewicy powiatu bydgoskiego.

Członkini Demokratycznej Unii Kobiet i Fundacji Onkologicznej.

Będąc radną Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, mam w planie przedstawić i pozyskać akceptację radnych dla mojego programu, który moim zdaniem zasługuje na uwagę tj.:

  • budowę i przywrócenie sieci połączeń kolejowych między miejscowościami województwa,
  • ogólnopolską promocję i inwestycje w walory turystyczne województwa,  
  • wzrost nakładów na badania, opiekę i profilaktykę onkologiczną mieszkańców województw,
  • utworzenie w każdej gminie minimum jednego punktu wsparcia pomocy informatycznej i prawnej dla seniorów,
  • zorganizowanie każdego roku ogólnopolskiej letniej imprezy sportowej (np. maratonu między stolicami naszego województwa).

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica