Piotr Sebastian Kozdrowicki
Uczciwe i sprawne państwo

Piotr Sebastian Kozdrowicki

Nr 2 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Rocznik 1992. Polityk, samorządowiec i aktywista, 15 stycznia 2024 powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko pierwszego Wicewojewody Dolnośląskiego.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył politologię (2013) i administrację publiczną (2017). W roku 2023 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. W dorobku akademickim zajmował się tematyką prawodawstwa i polityki legislacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii inflacji prawa oraz ustroju samorządu terytorialnego. Publikował m.in. na łamach „Kultury Liberalnej”, czasopism naukowych i lokalnych.

Przez dwie kadencje (2014-2024) był radnym Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym. Oprócz pracy w samorządzie koordynował wiele inicjatyw obywatelskich w obszarze ładu przestrzennego czy budżetów partycypacyjnych. Politycznie związany z Nową Lewicą. Jest wiceprzewodniczącym tego ugrupowania we Wrocławiu oraz członkiem zarządu wojewódzkiego. W IX kadencji Sejmu RP (2019-2023) był asystentem posła Krzysztofa Śmiszka, współtworząc liczne inicjatywy, interpelacje i interwencje poselskie.

Prywatnie szczęśliwy mąż, początkujący tata i miłośnik kotów.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica