Jarosław Szunejko
Serce dla Warmii i Mazur

Jarosław Szunejko

Nr 2 - Okręg nr 1 – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Doświadczenie Samorządowe w ramach Rady Miasta Olsztyna-Radny, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, członek Komitetu Monitorującego Funduszy Europejskich Warmii i Mazur, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica