Leszek TYRNA

Nr 2 - Okręg nr 1 – Sejmik Województwa Śląskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica