Paweł Krutul
Rozwój, bezpieczeństwo, zaangażowanie - razem dla Podlasia!

Paweł Krutul

Nr 1 - Okręg nr 1 – Sejmik Województwa Podlaskiego

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w zakresie marketingu, podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania Kadrami w Administracji Publicznej.

W latach 2019-2023 poseł IX Kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie uczestniczący w licznych Komisjach i Podkomisjach jako zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, zastępca przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Podkomisji stałej do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP, Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Podczas IX Kadencji Sejmu przyczynił się do powstania Dywizji na Podlasiu, która wzmocniła bezpieczeństwo regionu, jak i spowodowała zatrzymanie powołanych żołnierzy na terenie województwa, a dodatkowo stworzyła nowe miejsca pracy wokół nowopowstałych jednostek.

W latach 1997-2009 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w branży handlowej m.in. pracował jako menedżer w Central European Distribution Corporation. W latach 2004-2023 prowadził własną działalność gospodarczą.

Zaangażowany politycznie jako współprzewodniczący Nowej Lewicy województwa podlaskiego, członek Rady Krajowej.

W swojej dotychczasowej pracy udzielał się w życiu społecznym mieszkańców Białegostoku.

W 2023 roku wyróżniony krzyżem „Honor i Gloria” przez Radę Najwyższej Ukrainy za wyjazd na front wojenny i udział w pomocowej misji humanitarnej w Bachmucie organizowanej przez Fundację „Otwarty Dialog”.

Pasjonat motocyklowych podróży po Polsce i Europie. Aktywnie uprawia wiele dyscyplin sportowych: pływanie, narciarstwo zjazdowe, squash oraz regularne treningi siłowe.

9 stycznia 2024 r. został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody podlaskiego.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica