Dorota Dominik

Nr 2 - Okręg nr 1 – Sejmik Województwa Podkarpackiego

Dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, mediatorka SO w Rzeszowie, członkini Stowarzyszenia „Nasz Dom-Rzeszów” oraz członkini honorowa Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

EDUKACJA JEST CZĘŚCIĄ USŁUG PUBLICZNYCH, KTÓRYCH OBYWATELE OCZEKUJĄ OD WŁASNEGO PAŃSTWA

Jestem od lat związana z edukacją i pomocą psychologiczną i wiem, bez dobrej, nowoczesnej szkoły nie ma dla Polski przyszłości. W każdym nowoczesnym państwie edukacja jest najważniejsza – bez niej nie ma gospodarki, odkryć naukowych, nowoczesnych technologii i mądrych obywateli. Bez edukacji wciąż będziemy tanią i biedną montownią nowoczesnych gospodarek świata Nakłady na edukację to dobra inwestycja na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Każde dziecko w Polsce zasługuje na nowoczesną, mądrą, publiczną szkołę.

Nowa Lewica to najpełniejszy program dotyczący edukacji:

  • wolna, przyjazna, publiczna szkoła równych szans – nie tylko dla bogatych, których stać na szkoły prywatne
  • bezpłatne obiady w szkole i bezpłatny dojazd do szkoły
  • nowoczesne programy bez kosztownych korepetycji ; edukacja obywatelska, elementy wiedzy o rynku pracy i prawach pracowniczych, edukacja zdrowotna, technologie i ich bezpieczeństwo
  • od przedszkola do studiów wyższych; bezpłatne wsparcie psychologiczne
  • zwiększenie nakładów na badania i rozwój
  • dobrze wynagradzany nauczyciel, rozwijający pasje jest fundamentem, na którym opiera się ten system.

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica