Agnieszka Wodnicka
Rozwój Edukacji

Agnieszka Wodnicka

Nr 2 - Okręg nr 1 – Sejmik Województwa Opolskiego

Jestem mamą dziecka z autyzmem. Walczyłam wspólnie z inicjatywą rodziców dzieci z autyzmem o szkołę dla dzieci ze spektrum autyzmu w Opolu. Wiem, jakiego my, rodzice potrzebujemy wsparcia.

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. W województwie opolskim brakuje miejsca gdzie można otrzymać pomoc i informację dla rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego chcę stworzyć przy Sejmiku Województwa Opolskiego Interwencyjną Grupę ds. Autyzmu, która zaoferuje pomoc w sprawach edukacji, przewodnictwo po urzędach, i wsparcie gdy dzieci dotknie przemoc rówieśnicza i dyskryminacja.

Moje priorytety w Sejmiku Województwa Opolskiego to:

  • stworzenie Interwencyjnej Grupy ds. Autyzmu;
  • stworzenie oferty na wakacje i ferie dla dzieci z ASD;
  • edukacja dla dzieci z niepełnosprawnością;
  • pomoc systemowa dla rodzin w kryzysach;
  • dofinansowanie psychiatrii dziecięcej.

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica