Bartosz Gawkowski
z MIŁOŚCI DO MAZOWSZA

Bartosz Gawkowski

Nr 1 - Okręg nr 7 - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Z dumą pełnię rolę pracownika samorządowego już od 15 lat, będąc na pierwszej linii wsparcia dla przedsiębiorców, ułatwiając im drogę do uzyskania niezbędnych licencji i zezwoleń. Moja pasja do służby publicznej wykracza jednak daleko poza biuro – od 2020 roku aktywnie angażuję się w życie społeczności lokalnej, inicjując i wspierając projekty, które realnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa. Moje działania, takie jak nadanie rondu nazwy „Imienia praw kobiet”, organizacja zbiórek na rzecz schronisk dla zwierząt, wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej, czy angażowanie się w organizację Strajku Kobiet, świadczą o mojej nieustającej determinacji i skuteczności w działaniu. Każda z tych inicjatyw jest dowodem na to, że potrafię przekuwać idee w konkretne działania, które służą dobru wspólnemu. Głosując na mnie, wybierasz osobę z wizją, która jest gotowa wykorzystać swoje doświadczenie, energię i umiejętności organizacyjne, aby wspólnie z Wami, drodzy mieszkańcy, tworzyć lepszą przyszłość dla naszego województwa. Z sercem po lewej razem możemy więcej – pora na zmiany, które naprawdę mają znaczenie!


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica